ЯКІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНА НАШИМИ КЛІЄНТАМИ
На підприємстві цілодобово функціонує відділ контролю якості.
Ідентифікація сировини і контроль витрачання матеріалів за допомогою штрихкодування.
На кожній одиниці продукції вказується номер партії та технічного завдання.
Ми регулярно проводимо заходи щодо попередження попадання сторонніх предметів в сировину і напівфабрикат.
Визначено потоки руху сировини і готової продукції.
Підприємство сертифіковане та щорічно перевіряється за стандартом ISO 9001 міжнародними експертами Bureau Veritas.
нашІ сертифІкатИ